Қолданыстағы Кодексіміз

Біздің Кодексіміз өндірістік объектілеріміз бен маркетингтік бизнесімізге қатысты қолданылады.

Қолданыстағы Кодексіміз

Біздің Кодексіміз өндірістік объектілеріміз бен маркетингтік бизнесімізге қатысты қолданылады.