Våre etiske retningslinjer

Hver enkelt av oss må handle i samsvar med våre verdier, retningslinjer og gjeldende lovverk, uansett rolle eller sted. Det finnes ingen unntak.

De etiske retningslinjene i praksis

De etiske retningslinjene våre gjelder for industrianleggene og markedsføringsvirksomheten.